Hướng dẫn cách tính ngày trong Excel chính xác

Công thức tính ngày trong Excel khi bạn muốn thực hiện cộng trừ ngày, tháng, năm,…phục vụ tốt cho việc tính toán trong công việc cũng như học tập. Cùng tìm hiểu chi tiết cách tính ngày trên Excel trong bài viết dưới đây nhé!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỪ NGÀY TRONG EXCEL:

Bài viết này sẽ thực hiện theo một yêu cầu cụ thể để bạn đọc dễ hình dung. Ví dụ, bạn có hai ngày trong ô A2 và B2, và bạn muốn trừ chúng để biết số ngày nằm giữa hai  ngày này. Kết quả bạn có thể đạt được bằng nhiều cách.

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp

Microsoft Excel thực hiện lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 là đại diện cho 1 tháng 1 năm 1900. Vì vậy, khi bạn trừ chúng, một phép tính số học bình thường sẽ xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu công thức trên nhìn khá đơn giản, bạn có thể đạt được cùng một kết quả bằng việc sử dụng hàm DATEDIF của Excel: = DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình bên dưới cho thấy rằng cả hai phép tính đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ dòng 4 trong đó hàm DATEDIF trả về báo lỗi #NUM. Khi bạn thực hiện trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (ví dụ 6 tháng 5 năm 2015), kết quả nhận được sẽ số âm (-5). Tuy nhiên, cú pháp với hàm DATEDIF không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc nên sẽ trả về kết quả lỗi. Ví dụ 3. Trừ một ngày từ ngày hiện tại

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay, bạn hãy dùng một trong hai công thức trên. Chỉ cần sử dụng chức năng này TODAY () thay vì ngày: = TODAY () – A2 hoặc: = DATEDIF (A2, TODAY (), “d”)

Tương tự như ví dụ trước, cả hai công thức đều làm việc thực hiện tốt khi ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn trừ đi, nếu không hàm DATEDIF sẽ báo lỗi: Ví dụ 4. Trừ ngày sử dụng hàm DATE

Trong trường hợp bạn muốn lấy ngày của công thức cung cấp, hãy nhập ngày, sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày), sau đó thực hiện trừ đi một ngày khác.

Chẳng hạn, công thức sau trừ ngày 20 tháng 5 năm 2015 cho ngày 15 tháng 5 năm 2015 và trả lại kết quả 5 ngày:= DATE (2015, 5, 20) – NGÀY (2015, 5, 15) Tóm lại, để thực hàm trừ ngày trong Excel, bạn nên sử dụng tùy chọn đơn giản và rõ ràng nhất – đó là chỉ cần trừ một ngày trực tiếp ởmột ngày khác. Còn nếu như bạn muốn tính số tháng hoặc năm giữa hai ngày thì hàm DATEDIF sẽ là giải pháp duy nhất.

Bây giờ thì bạn đã biết cách trừ hai ngày, bạn hãy xem tiếp làm thế nào có thể thêm hay trừ ngày, tháng, hoặc năm cho một ngày nhất định. Hiện nay có một số hàm Excel thích hợp cho công việc này, sử dụng hàm nào vào trường hợp nào sẽ phụ thuộc vào đơn vị bạn muốn cộng hoặc trừ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỪ HOẶC CỘNG THÊM NGÀY TRONG EXCEL:

Nếu như bạn có một ngày trong một ô nào đó hay một danh sách ngày trong cột, bạn có thể cộng, trừ một số ngày nhất định cho những ngày đó bằng cách dùng một phép toán số học tương ứng.

Ví dụ 1. Cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức chung để thực hiện thêm một số ngày cụ thể cho một ngày như sau: =Date + N ngày Ngày có thể được thực hiện nhập bằng nhiều cách:

 • Là một ô tham chiếu, ví dụ: = A2 + 10
 • Sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10
 • Là kết quả của một hàm khác. Ví dụ: để thêm số ngày cho ngày hiện tại, hãy sử dụng hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình bên dưới minh họa cho các công thức trên. Ngày hiện tại là 6 tháng 5 năm 2015: Chú ý: Kết quả của các công thức trên là một số thứ tự đại diện cho ngày. Để hiển thị nó dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, bạn chọn Date trong danh mục Category, rồi sau đó chọn định dạng ngày bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày trong Excel Để thực hiện trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn tiến hành lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đó chính là bạn gõ dấu trừ cho dấu cộng =Date  N ngày Dưới đây là một vài ví dụ:

 • = A2 – 10
 • = DATE (2015, 5, 6) – 10
 • = TODAY () – 10

Cách cộng hoặc trừ tuần (từ ngày):

Trong trường hợp nếu như bạn muốn cộng hay trừ tuần cho một ngày nhất định, bạn hãy dùng cùng một công thức như thêm / bớt ngày, và nhân số số tuần cho 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel: = A2 + N tuần * 7

Ví dụ, bạn muốn cộng 3 tuần cho ngày trong  ô A2, hãy dùng công thức sau: = A2 + 3 * 7.

Trừ tuần kể từ ngày trong Excel: = A2 – N tuần * 7

Để trừ 2 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn thực hiện viết = TODAY () – 2 * 7.

Làm thế nào để cộng, trừ tháng từ ngày trong Excel:

Nếu như bạn muốn cộng hay trừ một số tháng nhất định cho một ngày, bạn hãy dùng hàm DATE hay EDATE, như được trình bày dưới đây.

Ví dụ 1. Cộng tháng cho một ngày với hàm DATE Chẳng hạn, nếu lấy một danh sách ngày trong cột A, hãy nhập số tháng mà bạn muốn cộng (số dương) hay trừ (số âm) trong một số ô, gọi là C2. Tiến hành nhập công thức sau vào ô B2 và kéo góc của ô xuống để thực hiện sao chép công thức vào các ô khác:

= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + $ C $ 2, DAY (A2)) Bây giờ, bạn hãy xem xét kết quả. Logic của công thức này chính là hiển nhiên và đơn giản. Hàm DATE (năm, tháng, ngày) có những lập luận sau:

 • Năm của ngày trong ô A2;
 • Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô C2 và
 • Ngày của ngày trong A2.

Nếu như bạn gõ một số âm trong C2, công thức sẽ trừ đi các tháng thay vì thêm chúng vào Đương nhiên, sẽ không có vấn đề gì ngăn cản bạn gõ dấu trừ trực tiếp vào trong công thức để trừ đi tháng kể từ ngày:  =DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – $ C $ 2, DAY (A2))

Và dĩ nhiên, bạn cũng có thể gõ số tháng để cộng hay trừ trong công thức thay vì tham chiếu ô: = DATE (YEAR (ngày), MONTH (ngày) + N tháng, DAY (ngày))

Các công thức thực sự có thể hiển thị như sau:

Cộng tháng vào ngày:= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + 2, DAY (A2))

Trừ tháng vào ngày:DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – 2, DAY (A2))

Ví dụ 2. Cộng hoặc trừ tháng cho một ngày với Excel EDATE Microsoft Excel sẽ cung cấp một hàm trả về một ngày được biết đến là một số nhất định trước hay sau ngày bắt đầu n tháng – hàm EDATE. Nó cũng có sẵn trong các phiên bản hiện đại của Excel 2007, 2010, 2013 và 2016.

Trong hàm EDATE (start_date, months), bạn cung cấp hai đối số sau:

 • Start_date – ngày bắt đầu đếm số tháng.
 • Months – số tháng để cộng (một giá trị dương) hoặc trừ (một giá trị âm).

Công thức này được dùng trên cột thời gian cho kết quả giống như hàm DATE trong ví dụ trước: Khi dùng hàm EDATE, bạn cũng có thể chỉ định được ngày bắt đầu với số tháng để thêm hay trừ trực tiếp vào trong công thức. Ngày bạn nên nhập bằng cách dùng chức năng DATE hay là kết quả của các công thức khác.

Ví dụ:

 • Để cộng thêm: = EDATE (DATE (2015,5,7), 10)

Công thức thêm 10 tháng từ 7 tháng 5 năm 2015.

 • Để trừ tháng: = EDATE (TODAY (), -10)

Công thức trừ 10 tháng kể từ ngày hôm nay.

Chú ý. Hàm EDATE sẽ trả về một số đại diện cho ngày. Để muốn Excel hiển thị nó như một ngày, bạn hãy áp dụng định dạng Ngày cho các ô chứa công thức.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỪ HOẶC THÊM NĂM VÀO NGÀY TRONG EXCEL:

Nếu muốn thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn sẽ thực hiện công thức tương tự như thêm tháng. Bạn chỉ cần dùng lại hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này phải chỉ định là bạn muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, những công thức sẽ được hiển thị tương tự như sau:

Để thêm năm vào một ngày trong Excel: = DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Công thức thêm 5 năm cho ngày trong ô A2. Đ

ể trừ năm kể từ ngày trong Excel: = DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Công thức trừ 5 năm kể từ ngày trong ô A2. Nếu như bạn gõ số năm để thêm (số dương) hay trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ có được một công thức tổng quát: Thêm / xóa ngày, tháng và năm.

Nếu bạn quan sát một cách cẩn thận hai ví dụ trước đó sẽ thấy rằng cách cộng/trừ năm, tháng và ngày từ một ngày trong công thức.

Để thêm năm, tháng, ngày: = DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

Để trừ năm, tháng, ngày: = DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Ví dụ, công thức sau thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2: = DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

Áp dụng cho cột ngày tháng của ví dụ, công thức được hiển thị như sau: = DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2) Cách cộng và trừ thời gian trong Excel

Trong Microsoft Excel, bạn cộng hay trừ thời gian bằng hàm TIME. Hàm này cho phép hoạt động theo thời gian đơn vị (giờ, phút và giây) chính xác theo như cách bạn xử lý năm, tháng và ngày với hàm DATE.

Để thêm thời gian trong Excel: = A2 + TIME (giờ, phút, giây) Để trừ thời gian trong Excel: = A2 – TIME (giờ, phút, giây) Ô A2 chứa giá trị thời gian mà bạn muốn thay đổi.

Ví dụ, để thêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể dùng công thức sau: = A2 + TIME (2, 30, 15)

Nếu như bạn muốn cộng hay trừ thời gian hợp nhất cho một công thức, bạn chỉ cần thực hiện thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng: = A2 + TIME (2, 30, -15)

Công thức trên thêm 2 giờ 30 phút vào ô A2 và trừ 15 giây. Bên cạnh đó, bạn có thể nhập thời gian bạn muốn thay đổi trong một số ô, cũng như tham chiếu những ô đó vào công thức của bạn: = A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2) Bạn vẫn có thể sử dụng công thức trên nếu dữ liệu nguồn chứa cả ngày tháng và thời gian. Hi vọng là những hướng dẫn về cách tính số ngày trong Excel vô cùng chi tiết trên đây sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn khi sử dụng Excel.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *