Hướng dẫn cách sử dụng hàm loại trừ trong Excel

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn các sử dụng hàm loại trừ trong Excel với SUMPRODUCT.

KẾT HỢP MATCH VÀ SUMPRODUCT ĐẾM CÁC ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ

Hãy cùng theo dõi bảng ví dụ sau đây:

 

Yêu cầu đặt ra: Thực hiện đếm số lượng bút bi là loại A, và không phải loại A.

THIẾT LẬP VÙNG ĐIỀU KIỆN

Với yêu cầu này, bạn sẽ cần thiết lập một vùng điều kiện như hình bên dưới:

ĐẾM ĐIỀU KIỆN THỎA MÃN

Trước khi tiến hành đếm điều kiện loại trừ, bạn sẽ cùng đếm các điều kiện thỏa mãn. Để thực hiện được điều này, bạn dùng hàm SUMPRODUCT với công thức như sau:

=SUMPRODUCT((vùng 1=điều kiện 1)*(vùng 2=điều kiện 2))

Cụ thể là: =SUMPRODUCT((A2:A15=D2)*(B2:B15=E2))

ĐẾM ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ

Với yêu cầu như trên, lúc này bạn đã có thể giải theo phương pháp: Đếm các loại B, C, D rồi sau đó tính tổng; hoặc là đếm tổng loại rồi trừ đi loại A. Bạn có thể thực hiện cách đếm loại trừ bằng cách kết hợp hàm SUMPRODUCTISNA và hàm MATCH.

CÔNG THỨC

Công thức tổng quát trong trường hợp này như sau:

=SUMPRODUCT((vùng 1=điều kiện 1)*ISNA(MATCH(vùng 2, điều kiện 2,0)))

Ý NGHĨA

Trước tiên, với hàm MATCH bạn sẽ tìm ra được vị trí của từng giá trị trong vùng 2 thỏa mãn điều kiện thứ 2: Kết hợp sử dụng hàm ISNA để có thể đưa giá trị về TRUE/FALSE: Cuối cùng hãy kết hợp với hàm SUMPRODUCT để tiến hành đếm theo điều kiện loại trừ: Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn sử dụng công thức chỉ với SUMPRODUCT để thay thế như sau: =SUMPRODUCT((A2:A15=D2)*(B2:B15<>E2))

Tuy vậy, đối với nhiều điều kiện loại trừ (ví dụ như số bút chì không phải A hoặc B), hàm MATCH lúc này sẽ là một giải pháp hữu ích hơn!

5/5 - (11 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *