Cách nhập dữ liệu trong Excel từ trang tính khác

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách nhập dữ liệu trong excel từ trang tính khác!

NHẬP DỮ LIỆU TỪ TRANG TÍNH KHÁC BẰNG TÍNH NĂNG CONNECTIONS

Nếu bạn đã quen thuộc với tính năng Connections trong Excel thì có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ trang tính khác sang trang tính đang làm việc. Các dữ liệu được nhập sẽ cập nhật tự động cùng với dữ liệu gốc. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn nhấp vào Data > Connections.  

Bước 2: Trong hộp thoại Workbook Connections, thực hiệnbấm nút Add. Hộp thoại Existing Connections sẽ hiện lên, tiếp tục nhấp vào nút Browse for More.

  Bước 3: Tiếp đó chọn bảng tính mà bạn muốn xuất dữ liệu của nó sang trang tính hiện tại. Bước 4: Sau khi đã chọn bảng tính, bạn nhấp nút Open, chọn một trang tính mà bạn muốn sử dụng. Bước 5: Bạn nhấp OK, lúc này sẽ trở lại hộp thoại Workbook Connections, bảng tính được chọn sẽ thêm vào hộp danh sách, thực hiện đóng hộp thoại.

Bước 6: Nhấp vào Data > Existing Connections. Bước 7: Tại hộp thoại Existing Connections, bạn chọn bảng tính vừa được thêm, rồi nhấp nút Open. Bước 8. Hộp thoại Import Data sẽ hiện ra, chọn một tùy chọn mà bạn thích từ Select how you want to view this data in your workbook, rồi chọn một vùng dữ liệu trong trang tính có sẵn hay một trang tính mới để nhập dữ liệu. Bước 9: Rồi nhấp OK, dữ liệu từ một trang tính khác đã được nhập vào trang tính mà bạn chọn. Chú ý.

  • Khi sử dụng phương pháp này, bạn có thể nhập dữ liệu với dạng bảng, PivotTable Report và PivotTableChart.
  • Bảng tính được kết nối với dữ liệu ngoài, nên nếu bạn muốn cập nhật phiên bản gần nhất cho bảng tính, hãy vào Data > Refresh All để cập nhật dữ liệu.

NHẬP DỮ LIỆU TỪ MỘT TRANG TÍNH KHÁC BẰNG VBA CODE

Bước 1: Thực hiện nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications sẽ mở ra. Bước 2: Nhấp Insert > Module, sau đó dán đoạn mã sau vào Module Window.

Sub ImportDatafromotherworksheet()
    Dim wkbCrntWorkBook As Workbook
    Dim wkbSourceBook As Workbook
    Dim rngSourceRange As Range
    Dim rngDestination As Range
    Set wkbCrntWorkBook = ActiveWorkbook
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Excel 2007-13""*.xlsx; *.xlsm; *.xlsa"
        .AllowMultiSelect = False
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Workbooks.Open .SelectedItems(1)
            Set wkbSourceBook = ActiveWorkbook
            Set rngSourceRange = Application.InputBox(prompt:="Select source range", Title:="Source Range"Default:="A1", Type:=8)
            wkbCrntWorkBook.Activate
            Set rngDestination = Application.InputBox(prompt:="Select destination cell", Title:="Select Destination"Default:="A1", Type:=8)
            rngSourceRange.Copy rngDestination
            rngDestination.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
            wkbSourceBook.Close False
        End If
    End With
End Sub
 
Bước 3: Thực hiện nhấn F5 để chạy mã, lúc này một hộp thoại sẽ hiện ra nhắc nhở bạn chọn vùng dữ liệu bạn muốn chèn dữ liệu của nó vào trang tính hiện tại.
 
 
Bước 4: Sau khi chọn được bảng tính, bạn nhấn nút Open, rồi chọn một trang tính hay một vùng dữ liệu trong bảng tính bạn cần xuất.
 
 
Bước 5: Thực hiện nhấn OK, rồi chọn một ô tính để đặt dữ liệu vào trang tính hiện tại.
 
 
Bước 6: Cuối cùng, nhấn OK, dữ liệu được chọn đã được nhập vào trang tính hiện tại.
Chú ý. Đối với phương pháp này, dữ liệu được nhập sẽ không được cập nhật vào cùng với bản gốc.
Hi vọng những cách nhập dữ liệu trong excel trên đây sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn với Excel, chúc bạn thành công!
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *