Hướng dẫn chia 1 sheet thành nhiều trang trong Excel

Khi thao tác trên Excel, bạn có thể chia tách một bảng tính thành các tệp riêng biệt, rồi sau lưu mỗi trang tính thành một tệp riêng. Để giúp bạn thao tác nhanh chóng, hãy cùng theo dõi hướng dẫn cách chia 1 sheet thành nhiều trang trong Excel trong bài viết bên dưới nhé!

CHIA TÁCH BẢNG TÍNH THÀNH NHIỀU TỆP EXCEL BẰNG COPY VÀ PASTE

Thông thường, khi bạn dùng Copy và Paste có thể sao lưu bảng tính thành các tệp Excel thủ công. Đầu tiên, bạnchọn toàn bộ trang tính muốn tách thành tệp, sau đó tạo bảng tính mới và thực hiện dán chúng vào bảng tính mới, rồi cuối cùng là sao lưu nó. Đây được xem là cách dễ nhất nếu bạn chỉ tách một vài trang tính thành tệp riêng biệt. Tuy nhiên, cách này sẽ khá tốn thời gian và mất công nếu bạn dùng để sao chép và dán nhiều trang tính cùng lúc.

CHIA TÁCH MỘT BẢNG TÍNH THÀNH NHIỀU TỆP BẰNG VBA CODE

Mã VBA dưới đây sẽ giúp bạn chia tách nhanh chóng nhiều trang tính trong bảng tính hiện tại để thành nhiều tệp Excel khác nhau, hãy lần lượt thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành tạo thư mục mới mà bạn muốn lưu trữ bảng tính, vì các tệp Excel sau khi tách sẽ được lưu trong cùng một thư mục với nhau.

Bước 2: Nhấn giữ Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications sẽ mở ra.

Bước 3: Nhấp Insert > Module, sau đó dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

  Sub Splitbook()
  ‘Updateby20140612
  Dim xPath As String
  xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
  xWs.Copy
  Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & “\” & xWs.Name & “.xls”
  Application.ActiveWorkbook.Close False
  Next
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

Bước 4: Cuối cùng, nhấn F5 để chạy mã. Như vậy là bảng tính đã được tách thành nhiều tệp Excel trong cùng thư mục với bảng tính gốc như hình dưới đây: Chú ý. Nếu như một trong các trang tính trùng tên với bảng tính thì mã VBA sẽ không chạy được. Vậy là việc chia 1 sheet thành nhiều trang trong Excel đã được bạn thực hiện thành công bởi các bước được hướng dẫn chi tiết bên trên rồi đấy!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *