Tìm hiểu chi tiết về giãn dòng trong Word

Khi thực hiện soạn thảo văn bản với Word, việc trình bày các dòng, đoạn văn bản sao cho phù hợp, dễ nhìn là điều rất quan trọng. Để thực hiện thao tác này một cách thuần thục, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết bên dưới nhé!

CHỌN CHỨC NĂNG GIÃN DÒNG:

Tại mục tab HOME, tiến hành bấm chọn chức năng Line and Paragraph Spacing để có thể mở chức năng giãn dòng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

Sau khi nhấn vào chức năng Line and Paragraph Spacing, lúc này sẽ hiện ra bảng như sau: Những chỉ số từ 1.0 – 1.15 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 sẽ là chỉ số để giúp bạn thực hiện nhanh các khoảng giãn dòng. Trong đó, mỗi chỉ số sẽ ứng với khoảng giãn dòng tương ứng.

Đây là những khoảng cách mẫu theo tiêu chuẩn cho sẵn.

Line Spacing Options…: mở cửa sổ thiết lập chế độ giãn dòng theo từng tùy chọn do người dùng thiết lập

Add Space Before Paragraph: thêm 1 khoảng trống vào trước đoạn văn bản đang được chọn (để ngăn cách với đoạn văn bản trước đoạn đó)

Remove Space After Paragraph: loại bỏ đi khoảng trống ở phía dưới đoạn văn bản đang được chọn (để thực hiện bỏ ngăn cách với đoạn văn bản phía sau nó, cũng giống như việc ghép đoạn đó với đoạn phía sau lại làm một đoạn)

Xem thêm: Hướng dẫn cách đánh số trang bất kỳ trong Word Ví dụ thêm về đoạn văn được giãn dòng 1.0

CHỨC NĂNG LINE SPACING OPTIONS…

Những nội dung cần chú ý sẽ liên quan đến việc thiết lập giãn dòng theo tùy chọn: Mục Spacing

  • Before: cách đoạn văn phía trước một khoảng bao nhiêu pt
  • After: cách đoạn văn phía sau một khoảng bao nhiêu pt
  • Line spacing: những chế độ giãn dòng tiêu chuẩn, có thể đặt mức độ giãn cho các tiêu chuẩn đó

Mục Preview Dùng để bạn có thể nhìn nhanh hiệu ứng giãn dòng của từng mục mà bạn đang chọn được hiển thị như thế nào

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG:

  • Ngăn cách các đoạn văn trong 1 bài văn
  • Giãn cách các dòng trong 1 đoạn để có thể dễ nhìn hơn và dễ đọc hơn
  • Dựa vào mức độ giãn dòng để có thể phân biệt tính chất các đoạn xem là đoạn nào quan trọng, đoạn nào cần ưu tiên hơn
  • Giãn dòng để nội dung được dàn đều ra trên trang giấy in để khi in đẹp mắt hơn
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *