Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ra sao sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN

Về thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN đã được quy định tại khoản 9, Điều 7, Thông tư 95/2016/TT-BTC. Theo đó, đăng ký mã số thuế TNCN gồm 2 trường hợp sau:

Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Trường hợp này, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;
 • Với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chuẩn bị bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
 • Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Chuẩn bị bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Cần thực chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Cần thực chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập (Doanh nghiệp…)

Đây là trường hợp với nhân viên của các doanh nghiệp được đăng ký mã số thuế TNCN. Nhân viên kế toán cần thực hiện như sau: Chuẩn bị hồ sơ cho người lao động và nộp cho cơ quan chi trả thu nhập, gồm những giấy tờ sau:

 • Cá nhân chuẩn bị và gửi văn bản ủy quyền.
 • Cá nhân là người Việt Nam: Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
 • Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Sau đó, kế toán tổng hợp, điền thông tin và nộp cho Tổng cục Thuế

 • Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT 
 • Nộp cho Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử.

Hoàn thành xong hồ sơ, doanh nghiệp chờ nhận và thông báo kết quả. Theo khoản 2, Điều 9, Thông tư 95/2016/TT-BTC, sau 03 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế, Cơ quan thuế sẽ trả thông báo danh sách mã số thuế của và cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế cho từng cá nhân hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân điều chỉnh, bổ sung thông tin.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế TNCN

Về thời gian thực hiện đăng ký thuế mà kế toán cần lưu ý: Cơ quan chi trả thu nhập sẽ thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 1 lần trong năm. Chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm. Các trường hợp nếu có ủy quyền, kế toán tổng hợp tờ khai của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC). Trường hợp cá nhân tự nộp hồ sơ sẽ đến trực tiếp tại cơ quan thuế, cụ thể tại những địa điểm sau:

 • Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 • Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo…
 • Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
 • Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

Việc đăng ký mã số thuế cá nhân là công việc thường ngày của doanh nghiệp nếu có nhân viên mới. Kế toán cần nắm vững các thông tin này để đăng ký mã số thuế đúng pháp luật. 

5/5 - (14 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *