Hướng dẫn sử dụng công cụ đếm kí tự trong Excel

Việc đếm số ô tính chứa nội dung dạng text hay kí tự sẽ có một hàm đếm chữ trong Excel riêng biệt thực hiện công việc này. Cùng tìm hiểu chi tiết một số công thức đếm ký tự trong một hoặc nhiều ô tính, cách giới hạn số ký tự trong ô cũng như cách tìm những ô có chứa nội dung cụ thể trong bài viết bên dưới nhé!

ĐẾM Ô TÍNH CHỨA NỘI DUNG LÀ DẠNG TEXT

Nếu bạn cần đếm số ô tính chứa nội dung là dạng text trong Excel, bạn sử dụng hàm COUNTIF: =COUNTIF(A2:D10,”*”)

Trong đó, A2:D10 là địa chỉ vùng dữ liệu cần đếm và dấu “*” là đại diện cho bất kỳ số lượng ký tự nào.

Bạn chỉ cần nhập công thức vào bất kỳ ô tính nào bạn muốn, kết quả sẽ hiển thị ngay tại vị trí đó

Chú ý. Các giá trị Logic TRUE/FALSE sẽ không được đếm như dạng text. Thêm vào đó, những kí tự số cũng không được đếm bởi “*” nếu chúng không được định dạng text bắt đầu bằng dấu nháy đơn (‘). Những ô rỗng bắt đầu với dấu nháy đơn (‘) sẽ được đếm.

Một công thức nữa mà bạn có thể sử dụng để đếm số ô tính chứa nội dung định dạng text là: =COUNTA(range)-COUNT(range) Công thức này sẽ có thể bỏ qua ngày tháng và chữ số. Một công thức khác mà bạn có thể sử dụng nữa đó là công thức mảng (nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả).

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm những giá trị dạng text cùng với hàm ISTEXT như sau: =SUMPRODUCT(–ISTEXT(range))

Hai dấu gạch nối giúp ràng buộc kết quả của hàm ISTEXT là giá trị logic TRUE hoặc FALSE, là giá trị 1 hoặc 0. 

SUMPRODUCT  sẽ cộng các giá trị này lại với nhau và cho kết quả.

Công thức Excel để đếm số ký tự trong một ô tính =LEN(A1)

Trong công thức này, ô A1 là một ô tính chứa số ký tự cần tính. Trọng điểm là Excel giới hạn số ký tự.

Ví dụ như tiêu đề Excel không qua 254 kí tự. Nếu như bạn vượt quá giới hạn này, tiêu đề sẽ bị cắt. Công thức sẽ hữu ích khi bạn có một chuỗi ký tự dài trong ô tính và cần đảm bảo rằng ô tính  không vượt quá 254 kí tự để tránh vấn đề nhập hoặc hiển thị bảng từ nguồn khác.

ĐẾM KÝ TỰ TRONG NHIỀU Ô TÍNH

Bạn cũng cần đếm số ký tự nhiều ô tính. Đối với trường hợp này, hãy nhập công thức: =SUM(LEN(range))

Chú ý. Công thức phía trên, bạn cần nhập dưới dạng công thức mảng. Để có thể hiển thị kết quả, bạn cần nhấn Ctrl + Shift + Enter.

Công thức này cũng giúp bạn phát hiện ra bất cứ hàng nào vượt quá giới hạn ký tự trước khi sát nhập hay nhập dữ liệu bảng biểu. Bạn chỉ cần nhập công thức vào cột phụ và kéo sao chép công thức xuống hết các dòng.

ĐẾM NHỮNG KÝ TỰ XÁC ĐỊNH TRONG MỘT Ô TÍNH BẰNG CÔNG THỨC EXCEL

Trong trường hợp bạn cần biết số lần xuất hiện của một ký tự được chọn trong ô tính, hay bạn muốn kiểm tra ô tính có chứa ký tự không phù hợp hay không, bạn sử dụng công thức sau: =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,”a”,””))

Ký tự “a” là ký tự mà bạn cần đếm trong Excel.

ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN MỘT KÝ TỰ TRONG DÃY

Nếu như bạn muốn đếm số lần xuất hiện một ký tự trong dãy trong nhiều ô tính hay một cột, bạn cần tạo cột phụ rồi dán vào đó công thức vừa giới thiệu ở phần trước =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,”a”,””)).

Vậy là bạn đã có thể sao chép công thức này sang các cột, cộng tổng cột này và bạn sẽ được kết quả mong muốn. Bạn cũng có thể đếm số ký tự nhất định trong một dãy bằng cách dùng công thức mảng sau: =SUM(LEN(range)-LEN(SUBSTITUTE(range,”a”,””)))

Chú ý. Công thức trên thuộc dạng mảng. Nên hãy chắc chắn rằng bạn nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA DỮ LIỆU DẠNG TEXT TRONG MỘT DÃY

Công thức này sẽ giúp bạn đếm số lần xuất hiện của dự liệu dạng text trong một dãy:

=SUM((LEN(C2:D66)-LEN(SUBSTITUE(C2:D66,”Excel”,””)))/LEN(“Excel”))

Bạn có thể đếm số lần xuất hiện của “Excel” trong bảng. Hàm cũng sẽ đếm những từ bắt đầu với dữ liệu dạng text đó, không phải những từ riêng lẻ.

Giới hạn ký tự Excel cho ô tính

  • Excel giới hạn số lượng ký tự được nhập vào một ô.
  • Tổng số ký tự một ô tính có thể chứa là 32.767.
  • Một ô tính chỉ có thể hiển thị 1.024 ký tự. Bên cạnh đó, thanh công thức chỉ có thể hiển thị 32.767 ký tự.
  • Độ dài lớn nhất của dãy công thức là 1.014 đối với Excel 2003. Excel 2007-2013 có thể chứa 8.192 ký tự.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *