Hướng dẫn lập nhật ký sổ cái trong Excel

Nhật ký sổ cái được xem là một trong những sổ được sử dụng phổ biến nhất trong kế toán từ xưa đến nay. Nhật kí sổ cái có tác dụng tổng hợp, phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, hệ thống hóa theo nội dung kinh tế. Để lập thành công một cuốn nhật kí sổ cái, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn chi tiết dưới đây!

MẪU SỔ NHẬT KÝ – SỔ CÁI THEO THÔNG TƯ 133 TRÊN EXCEL

HƯỚNG DẪN LẬP SỔ NHẬT KÝ – SỔ CÁI THEO THÔNG TƯ 133 TRÊN EXCEL

  • Đơn vị, địa chỉ: Phải ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hay đóng dấu đơn vị sử dụng
  • Mẫu chứng từ: dùng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, sau đó ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp bạn dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Năm: năm kế toán của đơn vị
  • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
  • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ
  • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Cột E: Ghi các số hiệu tài khoản đối ứng
  • Cột 1: Ghi số tiền phát sinh
  • Cột 2, 3, 4, 5, …: Ghi số tiền bên Nợ, bên Có của từng tài khoản sử dụng trong các nghiệp vụ kinh tế tài chính

Vậy là bạn đã nắm được cơ bản cách lập nhật ký sổ cái rồi đấy, chúc bạn thực hiện thành công!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *