Hướng dẫn dùng các hàm ngày tháng trong Excel

Với các hàm ngày tháng trong Excel, hàm DATE được xem là hàm cơ bản nhất. Cùng tìm hiểu chi tiết về cách dùng hàm DATE trong bài viết bên dưới nhé!

CÚ PHÁP HÀM DATE

Như bạn đã biết, Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày mà là một dãy số, điều này là nguyên nhân chính gây ra nhiều nhầm lẫn. Những gì hàm DATE làm là giúp trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm này theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định này, Microsoft Excel cho phép Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:
  • Nếu năm chỉ định nằm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó sẽ được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) sẽ trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Nếu năm nằm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng công thức cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 31) sẽ trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nằm trong khoảng nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! báo lỗi.

Mẹo. Để tránh nhầm lẫn khi sử dụng hàm date trong Excel, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm.

Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hay “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month – là một số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 (January) đến 12 (December).

  • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ tự động cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) sẽ trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
  • Nếu tháng đó nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel sẽ trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).

Day – là một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31. Cũng giống như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa vào các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Ban đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hay ngày của hàm DATE nghe có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó cũng có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần. Hàm DATE có sẵn trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel 2016.

VÍ DỤ CÁCH DÙNG HÀM DATE

Bạn hãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Dưới đây là cách sử dụng rõ ràng nhất của hàm DATE trong Excel:

= DATE (2015, 5, 20) – trả về kết quả ngày 20 tháng 5 năm 2015. Thay vì chỉ định các giá trị đại diện cho năm, tháng, ngày trực tiếp trong một công thức, bạn cũng có thể nhận được một số hoặc tất cả các đối số như là kết quả của các hàm khác:

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – cho kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại. =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1)– cho kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại. Ví dụ 2. HàmDATE để trả lại một ngày dựa trên các giá trị trong các ô khác Hàm DATE hữu ích cho việc tính các ngày mà các giá trị năm, tháng và ngày được lấy từ ô khác. = DATE (A2, A3, A4) – trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô A2, A3 và A4. Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày Khi các ngày đã được lưu trữ ở định dạng mà Microsoft Excel không nhận ra, ví dụ DDMMYYYY. Trong trường hợp này, bạn sử dụng DATE với các hàm khác để chuyển đổi một ngày được lưu trữ như là một chuỗi văn bản thành ngày: = DATE (RIGHT (A2,4), MID (A2,3,2), LEFT (A2,2)) Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel Như đã đề cập từ trước, Microsoft Excel lưu trữ các ngày tương tự như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số trong công thức và tính toán. Đây chính là nguyên nhân vì sao khi bạn muốn cộng hay trừ một số ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn phải chuyển đổi ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE.

Ví dụ:

Khi thêm ngày vào một ngày: = DATE (2015, 5, 20) + 15 Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 20 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả ngày 4 tháng 6 năm 2015.

Khi trừ ngày kể từ ngày: = DATE (2015, 5, 20) – 15 Kết quả của công thức này là ngày 5 tháng 5 năm 2015, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2015 trừ đi 15 ngày. Để thực hiện trừ một ngày từ ngày hôm nay: = TODAY () – NGÀY (2015,5,20) Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định. Nếu như bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được lưu trữ trong 2 ô, thì công thức đơn giản là = A1 + B1 hoặc A1-B1.

SỬ DỤNG HÀM DATE TRONG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Trong trường hợp bạn không chỉ thực hiện tính toán mà còn cả việc đánh dấu ngày tháng trong bảng tính Excel, sau đó tiếp tục tạo các quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên hàm DATE. Giả sử nếu bạn có một danh sách các ngày trong cột A và bạn muốn tô màu cam ngày trước ngày 1 tháng 5 năm 2015 và xanh lá cây những ngày xảy ra sau ngày 31 tháng 5 năm 2015.

Công thức DATE bạn muốn thực hiện sẽ là như sau: Màu cam: = $A2 <NGÀY (2015, 5, 1) – tô màu ngày trước 1 tháng 5 năm 2015 Màu xanh lá cây: = $A2> NGÀY (2015, 5, 31) – tô màu các ngày lớn hơn 31 tháng 5 năm 2015. Trên đây là một vài hướng dẫn về cách dùng hàm DATE, chúc bạn thực hiện thành công!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *