Hướng dẫn cách tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng chỉ với một công thức trong Excel. Cùng theo dõi nhé! Vấn đề: Bạn đang cần tạo ra 100 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 500. Các bước thực hiện sẽ lần lượt như sau:

Bước 1: Tiến hành thiết lập khoảng giá trị mà bạn muốn lấy số ngẫu nhiên. B1 = 1 B2 = 500

Bước 2: Tại ô E4, hãy nhập công thức sau đây vào (Tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER vì là công thức mảng):
  E4=IFERROR(LARGE(ROW(INDIRECT($B$1&”:”&$B$2))*NOT(COUNTIF($E$3:E3,ROW(INDIRECT($B$1&”:”&$B$2)))),RANDBETWEEN(1,$B$2-$B$1-ROW(A1)+2)),””)
 
Với công thức trên thì ô B1 và B2 là khoảng mà bạn cần lấy số ngẫu nhiên. Sau khi đã nhập công thức trên vào ô E4 xong, thì bạn có thể kéo xuống phía dưới 100 ô. Tất nhiên là bạn không thể nào tạo ra hơn 500 số tự nhiên ngẫu nhiên trong Excel với khoảng từ 1 đến 500 rồi.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *