Hướng dẫn cách sử dụng hàm weekday trong Excel

Hàm weekday trong Excel có tác dụng cho ta biết được kết quả những thứ trong tuần tương ứng với ngày nào. Theo như mặc định, thứ được trả về sẽ là một số nguyên. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách thực hiện bên dưới

Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

  • Serial_number: là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra là thứ mấy trong tuần.
  • Return_type: một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ.
  • Ví dụ: Nếu như giá trị trả về là số 7 và bạn dùng return_type = 1, thì có nghĩa là ngày mà ta muốn kiểm tra là ngày thứ 7.

Một số kiểu Return_type hay sử dụng như cách xác định ngày chủ nhật trong Excel

+ Return_type= 1 hoặc để trống: Ngày chủ nhật có giá trị là 1, cứ lần lượt như vậy theo thứ tự ngày thứ bảy có giá trị là 7.

Return_type=2: Ngày thứ hai có giá trị là 1,… nên ngày chủ nhật có giá trị là 7

Return_type=3: Ngày thứ hai có giá trị là 0, …nên ngày chủ nhật có giá trị là 6

Ví dụ Bạn dùng hàm WEEKDAY và lấy return_type lần lượt là 1,2,3 để thực hiện xem xét giá trị thứ trả về trong tuần như thế nào?

1/ Nếu return_type =1, có nghĩa là ngày Chủ nhật = 1, dùng hàm =WEEKDAY(B2;1) ta sẽ có được kết quả là 6 => Ngày cần kiểm tra sẽ là ngày Thứ 6. 2/  Nếu return_type =2, tức là ngày Thứ 2 = 1, dùng hàm =WEEKDAY(B2;2) ta được kết quả là 5 => Ngày cần kiểm tra sẽ là ngày Thứ 6. 3/ Nếu return_type =3, tức là ngày Thứ 2 = 0, dùng hàm =WEEKDAY(B2;3) ta được kết quả là 4 => Ngày cần kiểm tra sẽ là ngày Thứ 6.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *