Hướng dẫn cách mẫu phiếu thu theo thông tư 133 trên Excel

Phiếu thu là chứng từ được sử dụng nhiều nhất đối với kế toán tiền. Phiếu thu được dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và cũng như làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ cho các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách lập mẫu phiếu thu theo thông tư 133 một cách chi tiết!

Mẫu phiếu thu mà chúng ta cần lập sẽ có dạng như sau:

MẪU PHIẾU THU THEO THÔNG TƯ 133 TRÊN EXCEL

Đây là một chứng từ không cần sử dụng nhiều ô hay lệnh trên Excel, nhưng bạn nên trình bày trên Excel để có thể đạt hiệu quả trình bài tốt nhất.

Để có được mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133 trên Excel như mẫu, bạn làm theo các bước sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ ràng tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hay đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ: Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, sau đó ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Dùng Textbox để giúp dễ dàng di chuyển box mà không gây ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập phiếu thu
 • Quyển số, Số: Ghi rõ ràng số của Quyển chứa phiếu thu cũng như số của phiếu thu trong quyển đó
  Phiếu thu này sẽ phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng cho từng năm một. Trong từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền
 • Họ và tên người nộp tiền: Ghi rõ họ, tên người nộp tiền
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người nộp tiền
 • Lý do nộp: Ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được nộp vào quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD, …)
 • Kèm theo: Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ.
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Khi lập Phiếu thu trên, bạn cần lưu ý một số điều sau:

LƯU Ý

– Phiếu thu sẽ do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, tiếp đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi bạn đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

 • 01 liên: Thủ quỹ sẽ giữ lại để ghi sổ quỹ
 • 01 liên sẽ giao cho người nộp tiền
 • 01 liên sẽ lưu nơi lập phiếu
  Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc này sẽ được chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

– Đối với ngoại tệ: Bạn phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

–  Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp sẽ phải đóng dấu

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *