Hướng dẫn cách hoạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Khi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ có những lúc sẽ phát sinh tiền thuế phải đóng thế nhưng doanh nghiệp vẫn chưa đóng kịp. Điều này sẽ dễ dẫn đến việc cơ quan thuế sẽ tiền hành phạt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế một cách chi tiết.

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN PHẠT NỘP CHẬM THUẾ

BƯỚC 1 : LÚC NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

Nợ TK 811: Chi phí khác               Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp.

 
Giả sử: Công ty A có nhận được thông báo về tiền nợ thuế, tiền phạt cùng tiền nộp chậm thuế mã số: 33733/TB-CCT vào ngày 14/11/2017 và một bảng kê tổng hợp số tiền nợ, tiền phạt cùng tiền chậm nộp như hình bên dưới.

Hình 1: Minh họa bảng kê tổng hợp số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp

Theo như hình trên, bạn có thể thấy rằng công ty A đang có 3 tiểu mục cần phải nộp đó là tiền chậm nộp thuế TNDN, tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính. Bạn sẽ hạch toán như sau: Nợ TK 811: 489.750 Có TK 3334: 489.750 ( Thuế TNDN )

BƯỚC 2: HẠCH TOÁN KHI NỘP PHẠT

Bạn truy cập vào webiste: nopthue.gdt.gov.vn và Lập giấy nộp tiền

Hình 2: Điền đầy đủ thông tin người nộp thuế

Thực hiện điền đầy đủ thông doanh nghiệp, ngân hàng, số tài khoản như hình ở trên.

Hình 3: Nội dung những khoản nộp

Thực hiện chọn nội dung và tra cứu

  • Bạn kích chuột vào ô …( mũi tên đỏ) để tiến hành chọn nội dung

Hình 4: Tra cứu danh mục

  • Sau khi đã kích chuột để chọn nội dung. lúc này sẽ xuất hiện ra bảng tra cứu danh mục. Bạn chỉ cần kiểm tra lại tờ thông báo của cơ quan thuế một lần nữa để chắc chắn về các tiểu mục mà doanh nghiệp bạn phải nộp. Như ở hình 1, công ty A này phải nộp 3 tiểu mục là 4272, 4918 và 4931.
  • Bạn thực hiện kích chuột và chọn tiểu mục ( mũi tên đỏ) rồi tra cứu. Lúc này, nó hiện ra nội dung tương ứng cho từng tiểu mục mà bạn cần tìm như hình bên dưới:

Hình 5: Mã NDKT và tên NDKT

Sau khi đã thực hiện nhập xong dữ liệu như hình bên trên, bạn kích chuột vào ô HOÀN THÀNH rồi tiến hành NỘP TIỀN.

BƯỚC 3: HẠCH TOÁN SAU KHI NỘP TIỀN PHẠT

  • Hạch toán sau khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339,3334,3335: Số tiền Có TK 111/112: Số tiền

Giả sử: Nợ TK 3334: 489.750 Có TK 112: 489.750

  • Cuối kỳ kế toán sẽ kết chuyển:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 : Chi phí khác

Lưu ý: Theo như khoản 2 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC vào ngày 18/6/2014 thì những khoản tiền phạt vi phạm giao thông, vi phạm hành chính, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm chế dộ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật thuế gồm cả tiền nộp chậm thuế sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi thực hiện tính thuế TNDN.

  • Tại tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trong mục B4 : Những khoản chi không được trừ khi thực hiện xác định thu nhập chịu thuế ( phần đóng khung màu đỏ).

Hình 6: Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Vậy là bạn đã tìm hiểu xong các bước hạch toán nộp phạt thuế rồi đấy, chúc bạn thực hiện thành công!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *