Hướng dẫn cách đổi đơn vị trong Excel nhanh chóng

Khi thực hiện tính toán hay nhập liệu trên Excel, bạn sẽ có nhu cầu đổi đơn vị trong bảng tính, ví dụ như từ cm sang inch hay từ m sang cm,…

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về cách chỉnh đơn vị trong Excel, cùng đón đọc nhé!

ĐỔI ĐƠN VỊ TRONG EXCEL SỬ DỤNG PHÉP NHÂN

Như bạn đã biết, 1 mbằng 100 cm, 1 inch bằng 2.54 cm… Để đổi một cách tương đối, bạn chỉ cần làm thao tác nhân. Cụ thể như hình bên dưới: Tại ô B2, tiến hành nhập công thức =A2*100 (từ m sang cm), tại ô C2 thực hiện nhập công thức =B2*1/2.54 (từ cm sang inch). Sau đó bạn sử dụng fill để áp dụng công thức cho những ô còn lại.

Tuy vậy, đây cũng chỉ là cách chuyển đổi tương đối. Bạn sẽ đến với cách tiếp theo để áp dụng chuyển đổi tuyệt đối hơn.

ĐỔI ĐƠN VỊ TRONG EXCEL SỬ DỤNG HÀM CONVERT

Hàm Convert sẽ cho phép bạn chuyển đổi đơn vị của một đối tượng trong bảng tính Excel. Cú pháp của hàm này như sau:

=CONVERT(number, from unit, to unit)

Trong đó:

Number là số, hoặc là tham chiếu tới dữ liệu mà cần chuyển đổi

From unit là đơn vị đầu, sẽ được Excel tự động gợi ý bằng các chữ cái viết tắt

To unit là đơn vị cuối, sẽ được Excel tự động gợi ý bằng các chữ cái viết tắt Bạn sẽ áp dụng như sau: Để thực hiện đổi đơn vị của ô A2 từ m ra cm, tại ô B2 hãy nhập =CONVERT(A2,”m”,”cm”). Để đổi đơn vị của ô A2 từ m ra inch, tại ô C2 hãy nhập =CONVERT(A2,”m”,”in”). Sau đó tiếp tục dùng thao tác fill để hoàn thiện dữ liệu. Vậy là xong!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *