Hàm PMT trong Excel để tính số tiền thanh toán hàng kỳ cho khoản vay

Đánh giá bài viết

Excel từ lâu được xem là một công cụ hữu hiệu trong việc phân tích cũng như lập các kế hoạch tài chính giúp chúng ta làm việc một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm PTM với công dụng tính toán số tiền thanh toán hàng kỳ cho các khoản vay trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác!

Chúng ta ví dụ sau: Bạn đang cần vay một khoản tiền là 100 triệu tại thời điểm hiện tại và phải trả đều đặn hàng tháng trong vòng 3 năm với mức lãi suất là 6% mỗi tháng. Vậy mỗi tháng bạn phải trả bao nhiêu tiền? Tổng cộng sau 3 năm thì phải trả cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu tiền?

Cách làm như sau:

1. TÌM HIỂU CẤU TRÚC HÀM PMT TRONG EXCEL

Cấu trúc hàm PMT có dạng như sau:

=PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

  • Rate (Bắt buộc): là lãi suất hàng kỳ của khoản vay
  • NPer (total Number of Perior): (Bắt buộc) là tổng số kỳ thanh toán
  • PV (Present Value): (Bắt buộc) giá trị hiện tại của khoản vay (nợ gốc)
  • FV (Future Value): (Tùy chọn) giá trị tương lai (hoặc là số dư) của khoản tiền sau khi đã thực hiện việc thanh toán đợt cuối cùng. Nếu như không chọn thì bạn có thể hiểu mặc định là sẽ trả hết khoản vay
  • Type: (Tùy chọn) chọn giữa số 0 hoặc số 1, thời điểm thanh toán là đầu kỳ hay là cuối chu kỳ

Lưu ý:

  • RATE và NPER phải được thống nhất về cùng 1 giá trị thời gian
  • Nếu NPER bắt buộc tính theo tháng trong khi đề bài cho lãi suất theo năm thì cần phải quy đổi RATE về theo tháng

2. ỨNG DỤNG HÀM PMT VÀO BÀI TẬP

Những chỉ số trong bài tập này sẽ được tính như sau: Rate = 6%/tháng Nper = 3 năm = 3 * 12 = 36 tháng (quy đổi tương ứng theo Rate, vì theo yêu cầu tính số tiền trả hàng tháng) PV = 100 triệu => Hàm PMT được dùng như sau: Lưu ý: Kết quả lúc này của hàm PMT ra số âm, số tiền ở dạng $ nên sẽ có 2 cách để xử lý kết quả hàm PMT:

  • Bỏ dấu $: Format cells ô dùng hàm PMT, tiến hành chọn mục Number (hoặc là nếu chọn Currency thì mục Symbol chọn None)
  • Bỏ dấu âm: Giá trị PV sẽ đặt dấu âm thì sẽ cho ra kết quả của hàm là số dương => PMT(Rate, nper, -PV)

Như vậy thì mỗi tháng bạn cần trả số tiền là 6.839.483 Số tiền cả gốc lẫn lãi sau 3 năm sẽ là: 6.839.483*36 = 246.221.405 Như vậy là thông qua bài viết trên bạn đã thực hiện xong các yêu cầu của đề bài rồi đấy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *