Đánh giá khả năng sinh lời dựa vào chỉ số lợi nhuận trên vốn sử dụng

Đánh giá bài viết

Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh hàng đầu. Việc sử dụng hiệu quả và tối ưu nguồn vốn cùng quỹ của công ty sẽ dẫn đến kết quả thu được lợi nhuận cao.

ROCE (the return on capital employed – lợi nhuận trên vốn thức hiện) có chức năng giúp các công ty đo lường kết quả và hiệu quả kinh doanh của họ. ROCE cũng có thể so sánh được một công ty với các công ty khác trong cùng một ngành / ngành/ lĩnh vực. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số này cũng như có cái nhìn sâu sắc hơn về lợi nhuận trên vốn được dùng cùng tầm quan trọng của lợi nhuận trên vốn, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới nhé!

Lợi nhuận trên vốn thực hiện là gì

Return on Capital Employed? Return on Capital Employed (ROCE) được biết đến là tỷ suất sinh lời có chức năng đo lường lợi nhuận hay lợi suất mà công ty mang về được từ số vốn được sử dụng, thông thường được thể hiện bằng các tỷ lệ phần trăm. Nó cũng được sử dụng để xác định tính sinh lời cũng như hiệu quả của vốn đầu tư của một thực thể kinh doanh. Nó được định nghĩa đơn giản là một tỷ lệ tài chính có chức năng xác định hiệu quả vốn và tính hiệu quả của kinh doanh. Return on Capital Employed tính toán dựa trên cơ sở hai thành phần sau

  •    Lợi nhuận hoạt động Operating profit
  •    Vốn thực hiện Capital employed

Lợi nhuận hoạt động Operating Profit

Được hiểu là lợi nhuận mà công ty thu được từ các hoạt động kinh doanh trước khi thực hiện trừ đi chi phí thuế và lãi vay. Chính vì vậy, nó cũng được gọi với tên gọi khác là Lợi nhuận trước thuế và lãi vay earnings before interest and taxes (EBIT). Chỉ số này được tính bằng công thức doanh thu revenue trừ đi chi phí giá vốn hàng bán cost of goods sold sau đó trừ đi chi phí hoạt động operating expenses EBIT= Total revenues – [cost of goods sold (COGS) + Operating Expenses]

Vốn thực hiện Capital Employed

Đây là tổng số vốn đã đầu tư và hoạt động kinh doanh bởi các cổ đông và nguồn khác để kiếm lợi nhuận. Vốn thực hiện được tính bằng tổng vốn cổ phần của cổ đông the equity of shareholders, tất cả những nghĩa vụ nợ all the debt liabilities và toàn bộ các khoản tài trợ dài hạn all the long-term finance. Hay nói cách khác đó chính là bằng tổng các nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp, nguồn vốn này bằng tổng nguồn vốn/ tổng tài sản (total equity and liabilities/ total assets) trừ đi những nguồn vốn ngắn hạn (current liabilities)

Capital Employed= Total assets – current liabilities

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

(ROE – Return on equity) chính là một tỷ lệ tài chính khác được dùng để tính toán lợi nhuận và nhiều người vẫn hay bị lẫn lộn giữa hai tỷ lệ này. ROCE được xem là tốt hơn ROE vì ROCE rất hữu ích trong quá trình đánh giá khả năng hoạt động dài hạn cùng sự bền vững của công ty.

ROCE cũng được xem là có lợi hơn khi tỷ lệ hoàn vốn của các cổ đông được tính bằng Lợi nhuận chỉ trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong khi đối với ROCE, tỷ lệ hoàn vốn của tất cả các cổ đông và nhà cung cấp vốn đã được tính toán. Lợi nhuận trên vốn của một công ty sẽ nên cao hơn chi phí vốn (cost of capital) duy trì trên thị trường trong suốt một thời gian dài và khi đó thì nó mới được xem là một chỉ số ROCE tót. ROCE dành cho một càng cao thì công ty đó càng hiệu quả.

ROCE được tính toán thế nào?

ROCE được tính dựa trên một công thức đơn, tuy nhiên hai loại báo cáo tài chính quan trọng (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Lãi/ Lỗ) đều được dùng để tính ROCE. Bởi vì nó là tỷ lệ để đánh giá khả năng sinh lời, được tính bằng cách chia Lợi nhuận hoạt động của công ty cho Vốn thực hiện.

Từ các lý thuyết trên bạn sẽ có các cách tính ROCE như sau The formula of calculating Return on Capital Employed ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Capital Employed Hoặc là ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Total Assets – Current Liabilities Hoặc là ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Equity + Non- Current Liabilities ROCE

dùng chính xác sẽ cho thấy lợi nhuận được tạo ra bởi mỗi đơn vị vốn được dùng, Điều này sẽ rất quan trọng bởi vì nó được sử dụng cho việc đo lường hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Nó cũng là một công cụ tài chính vững chắc được dùng để đánh giá trong các lĩnh vực có vốn đầu tư cao như viễn thông, kỹ thuật hạ tầng, điện lực, công ty dầu khí,…

Tỷ lệ ROCE thường cao hơn sẽ cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc dùng vốn. Trước khi thực hiện tính toán ROCE một chiến lược kinh doanh sẽ là khung tiêu chuẩn cần xây dựng sẵn để kiểm tra được khả năng áp dụng của ROCE trong một doanh nghiệp cụ thể bởi vì ROCE thay đổi từ ngành công nghiệp này sang ngành khác.

Các ngành công nghiệp hiện nay nhận thức được rõ ràng những lợi thế của ROCE. Đa số các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp sở hữu vốn đầu tư cao, sẽ sử dụng công cụ tài chính này để nhanh chóng đạt được khả năng sinh lời tối đa từ số vốn được sử dụng. Một vài lợi thế khi dùng ROCE là như sau:

  •    ROCE giúp tập trung hướng tới đánh giá lợi nhuận.
  •    Hỗ trợ cải thiện cho việc quản trị bảng cân đối kế toán cùng khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
  •    Trợ giúp cho giám đốc các kiến thức về tối ưu hóa vốn.
  •    Sử dụng để thực hiện đo lường hiệu quả hoạt động của công ty và giúp cho nhà đầu tư ra quyết định đầu tư nhanh chóng.
  •    Trợ giúp cho việc so sánh khả năng sinh lời của hai hoặc nhiều doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.
  •    Có ích trong việc đánh giá dự báo vấn đề tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bên cạnh những thuận lơi, ROCE cũng còn một vài nhược điểm. Một trong các giới hạn chính của ROCE chính là lợi suất được đo lường trên giá trị ghi số của tài sản, chủ yếu phù hợp với những doanh nghiệp cũ. Đôi lúc bản chất mơ hồ và dễ gây tranh cãi của ROCE có thể làm cho các nhà đầu tư đắn đo, phân vân.

Kết luận Những công ty có ROCE càng cao cùng tính hiểu quả càng lớn thì sẽ được ưa thích bởi các nhà đầu tư và vì các công ty này thường có xu hướng ổn định hơn là các công ty có ROCE thấp. Hi vọng những chia sẻ về ROCE trong bài viết trên đây sẽ giúp bạn áp dụng ROCE hiệu quả, trở thành công cụ mạng để có thể nhanh chóng đạt được lợi nhuận cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *