Có phải lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa dùng để khuyến mại hay không?

5/5 - (6 bình chọn)

Người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng trong các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Vậy với hàng hóa khuyến mại, khách hàng không cần mua, người bán có phải lập hóa đơn hay không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này. Mặc dù Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP chưa được Bộ Tài chính ban hành, tuy nhiên dự thảo của Thông tư này đã được đăng tải để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức có quan tâm.

Dự thảo cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của khối doanh nghiệp. Theo Khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư, người bán vẫn cần lập hóa đơn điện tử đối với những hàng hóa, dịch vụ không có giá trị mua – bán trong các trường hợp dưới đây:

  • Hàng hóa, dịch vụ được sử dụng với mục đích khuyến mại, quảng cáo hay hàng mẫu
  • Hàng hóa, dịch vụ để trao đổi, cho, biết, tặng hay trả lương cho người lao động (trừ hàng luân chuyển hay tiêu dùng nội bộ phục vụ quá trình sản xuất)

Quà tặng khuyến mại, quảng cáo cũng cần được lập hóa đơn điện tử

Quà tặng khuyến mại, quảng cáo cũng cần được lập hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến lớn. Doanh nghiệp quyết định phương án truy xuất ngẫu nhiên từ máy chủ nếu có nhiều cơ sở sử dụng có đơn điện tử có cùng ký hiệu để đảm bảo nguyên tắc trên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc về tạo lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đã được nêu tại Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  • Người bán phải lập hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu, đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần giao dịch để giao cho người mua
  • Đăng ký, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và các quy định của Nghị định 119
  • Dữ liệu hóa đơn điện tử là cơ sở dữ liệu hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân liên quan
  • Cơ quan thuế cấp mã hóa đơn điện tử dựa trên thông tin bên bán lập trên hóa đơn nên bên bán có trách nhiệm đối với tính chính xác của thông tin trên hóa đơn.
  • Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế cần phải nhận biết được hóa đơn được in từ máy tính tiền, không bắt buộc có chữ ký số. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Những thông tin trên hy vọng đã giúp ích được cho các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu có vướng mắc doanh nghiệp nên liên hệ tới cơ quan thuế hoặc nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được trợ giúp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *