Chuyển font VniTime sang Time New Roman không lỗi font chữ

Nếu máy bạn có cài Unikey thì việc này thực hiện dễ như trở bàn tay.

1) Vào file .doc bạn cần chuyển sang font Times New Roman, Ctrl + A (hoặc bôi đen nội dung cần chuyển)

2) Chuột phải -> Copy (hoặc Ctrl + C)

3) Mở công cụ của Unikey ra sau đó ấn (CTRL + SHIFT +F6) để hiện bộ công cụ chuyển bảng mã của Unikey, chọn nguồn (Source) và đích (Destination) theo ý muốn.

Theo cách chuyển từ Vni-Times sang Time New Roman thì nguồn: VNI Windows, đích: Unicode

Chú ý: !!!!! Chuyển mã Clipboard (Convert Clipboard) phải được đánh dấu.

4) Nhấn Chuyển mã (Contvert) 5) Mở một file Doc mới, chuột phải -> Paste (hoặc Ctrl + V) Chú ý: !!!!! có thể past vào file cũ, khi past vào file cũ font VNI -TIMES lúc đầu trước khi past phải chuyển thành Time New Roman Đơn giản quá phải không! Vậy là không phải ngồi đánh máy rồi. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *