Cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Khi thực hiện quản lí các tài sản cố định, bạn cần phải chú ý đến việc theo dõi nguyên giá cũng như trích khấu hao cho tài sản cố định (TSCĐ). Qúa trình khấu hao TSCĐ được quy định ở điều 11 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về chế độ quản lí, sử dụng cũng như trích khấu hao tài sản cố định ban hành vào ngày 25/04/2013. Nội dung cụ thể như bên dưới:

  1. Doanh nghiệp tự xác định lại thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình nhưng chỉ tối đa không quá 20 năm.
  2. Với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn hay quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao sẽ là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
  3. Với TSCĐ vô hình được biết đến là quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng, quyền sở hữu trí tuệ thì thời gian trích khấu hao sẽ là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo đúng quy định (không tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Tuy sẽ cho phép doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của mình, nhưng việc tự xác định này cũng sẽ cần được căn cứ theo mốc thời gian tối thiểu cũng như tối đa. Hãy cùng theo dõi khung thời gian trích khấu hao của các loại TSCĐ cho từng loại tài sản theo những mốc thời gian tối thiểu, tối đa bên dưới đây:

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Hyperlink trong Word là những liên kết đến một trang web hay một thư mục nào đó rất hữu ích trong việc tìm kiếm và kết nối thông tin. Tuy nhiên, đôi lúc người dùng sẽ không cần đến những liên kết này và muốn xóa nó đi. Vậy phải…Xem chi tiết: Hướng dẫn cách xóa Hyperlinks trong Word cực đơn giản
Ta biết đến Excel với trang tính có chứa rất nhiều công thức, hàm khác nhau thì ít ai biết rằng trong Word cũng có thể thao tác các hàm cụ thể để người dùng sử dụng. Vậy Word cung cấp những hàm nào và có thông dụng như Excel?…Xem chi tiết: Hướng dẫn cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word
Bạn đang muốn lưu tài liệu word của mình dưới dạng trang web nhưng chưa biết làm cách nào? Vậy thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời chi tiết nhất! CÁCH LƯU TÀI LIỆU DƯỚI DẠNG TRANG WEB Lựa chọn tốt nhất để lưu tài liệu dưới…Xem chi tiết: Hướng dẫn cách lưu tài liệu dưới dạng trang web
Trong lúc soạn thảo văn bản trên Word, bạn luôn muốn biết đoạn văn bản của mình đã được bao nhiêu từ. Thao tác thực hiện rất đơn giản, chỉ cần mở bảng thống kê là kiểm tra được. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách thực hiện trong bài…Xem chi tiết: Hướng dẫn mở bảng thống kê chữ trong Word
Trong quá trình thao tác với Word, bạn sẽ không thể không dùng đến dấu đóng mở ngoặc đơn để mô tả chi tiết thêm cho một vấn đề nào đó hay là một câu ghi chú,.... Tuy nhiên, nếu trong trường hợp bạn muốn xóa bỏ tất cả các…Xem chi tiết: Hướng dẫn xóa bỏ phần văn bản nằm trong dấu ngoặc đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *