Cách sử dụng hàm chia lấy phần nguyên trong Excel

Nhiều người luôn nghĩ rằng hàm INT là hàm sử dụng để tìm phần nguyên của 1 phép chia. Tuy nhiên sự thật không phải vậy, hàm chính xác nhất để chia lấy phần nguyên trong Excel chính là hàm QUOTIENT. Để giúp bạn hiểu hơn về hàm QUOTIENT và INT, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

TÌM HIỂU VỀ HÀM QUOTIENT

Như đã đề cập, hàm QUOTIENT mới thực sự là hàm có chức năng phần nguyên của phép chia. Cấu trúc của hàm này như sau: =QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó
  • numerator: là số bị chia (tử số)
  • denominator: là số chia (mẫu số)

Nhìn qua cấu trúc hàm QUOTIENT rất giống với hàm MOD =MOD(number, divisor)

  • number: là số (tức số bị chia, tử số)
  • divisor: là số chia (mẫu số)

Kiểm tra một số trường hợp thực hiện phép chia như bên dưới đây:

TÁC DỤNG THẬT SỰ CỦA HÀM INT

Hàm INT(number)  bản chất không phải hàm dùng để kiểm tra kết quả phép chia. Đây là hàm có chức năng giúp bạn làm tròn 1 số xuống phần nguyên nhỏ hơn. Hàm INT là hàm làm tròn số, cũng tương tự như hàm ROUNDDOWN nhưng không phải là làm tròn hướng về số 0 mà làm tròn xuống số nhỏ hơn. Vậy tại sao ta lại hay hiểu nhầm hàm INT dùng để xác định phần nguyên của phép chia? Hãy xem ngay ví dụ sau: Bạn có thể thấy hàm INT và hàm QUOTIENT cho ra kết quả giống nhau. Nhưng theo cách viết thì hàm INT có điểm cần chú ý đó chính là bạn phải thực hiện phép chia ngay trong nội dung hàm. Bởi vì tham số của hàm INT chỉ có 1 là Number, vì thế để xác định Number đó thì bạn phải viết toàn bộ biểu thức phép chia. Như vậy hàm INT sẽ cho ra kết quả giống với hàm QUOTIENT với kết quả là số dương (số >0) Bây giờ bạn đã thấy được có sự khác nhau rồi đó. Hàm QUOTIENT sẽ cho ra kết quả lần lượt là -1 ở phép chia 8/(-5), trong khi hàm INT lại ra kết quả là -2.

Lưu ý: Chúng tôi phải nhắc lại từ “Phần nguyên của phép chia” để bạn hiểu đúng với kết quả của hàm QUOTIENT. Vì lấy phần nguyên của phép chia nên dấu âm sẽ được đặt bên ngoài phép chia, khi cho ra kết quả rồi thì sẽ đưa về dạng số âm.

Chúng ta cũng có thể tính nhẩm: 8 chia 5 thì sẽ phần nguyên là 1. Nếu là số âm thì kết quả sẽ là âm 1. Trong khi đó hàm INT lại cho ra kết quả âm 2. Kết quả hàm INT có ý nghĩa là: 8 chia âm 5 thì kết quả là -1.6 và số này đã được làm tròn xuống số nguyên nhỏ hơn nó là -2

Vì vậy, có thể thấy kết quả 2 hàm đều đúng nhưng ý nghĩa lại khác nhau.

KẾT LUẬN

Hàm QUOTIENT chính xác là hàm tính phần nguyên của 1 phép chia. Hàm INT là hàm giúp làm tròn số xuống phần nguyên nhỏ hơn. Hàm INT cho ra kết quả giống với QUOTIENT khi thực hiện xét phép chia số dương (số lớn hơn 0) do vậy có thể thay thế cho nhau được trong trường hợp này.

Hàm INT thường được dùng hơn do tên gọi của hàm ngắn và dễ viết hơn so với hàm QUOTIENT và có thể sử dụng thay cho hàm QUOTIENT được. Tuy nhiên đối với phép chia số âm (ít gặp) thì bắt buộc phải dùng hàm QUOTIENT mới cho ra kết quả đúng.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *