Cách sử dụng các ký tự xuống dòng trong Excel nhanh chóng

Trong quá trình soạn thảo trên Excel, sẽ có rất nhiều lúc bạn muốn xuống dòng để tiếp tục một dòng văn bản mới trong cùng một ô tính. Vậy nên dùng ký tự xuống dòng như thế nào để thực hiện được thao tác này!

MỤC ĐÍCH

Thao tác này sẽ giúp chỉ ra cách bỏ dấu cách xuống dòng (Alt+enter) trong chuỗi ký tự. Ví dụ với chuỗi ký tự ở ô A2 đã có sử dụng dấu cách xuống dòng.  

CÁCH THỰC HIỆN

Chúng ta cần sử dụng 2 hàm sau:

  • Hàm Substitue: được biết đến là hàm thay thế 1 nội dung cụ thể này bằng 1 nội dung cụ thể khác (ở đây là ký tự Alt+enter)
  • Hàm Trim: giúp loại bỏ khoảng cách thừa trong chuỗi ký tự (nếu có)

GIẢI THÍCH CÔNG THỨC

  • Char(10) là ký tự Alt+enter, đã được Excel quy ước
  • Substitue(A2,Char(10),” “) có tác dụng thay thế ký tự Alt+enter trong chuỗi ký tự tại ô A2 bằng ký tự cách (khoảng trắng tạo bởi dấu cách)
  • Trim(Substitue(A2,Char(10),” “)) là công thức giúp loại bỏ các khoảng trắng thừa trong chuỗi ký tự A2, đã được xử lý bỏ ký tự Alt+enter
  • Ở hình trên, bạn có thể thấy được rõ tác dụng của việc có thêm hàm Trim để xử lý các khoảng trắng thừa.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *