Cách lập mẫu phiếu chi theo thông tư 133 trong Excel

Đánh giá bài viết

Các mẫu phiếu chi được dùng với chức năng xác định các khoản tiền mặt, khoản ngoại tệ thực tế xuất quỹ cũng như làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và sau đó kế toán ghi sổ kế toán.

Để tạo nên một mẫu phiếu chi theo thông tư 133 Excel hãy tìm hiểu chi tiết các hướng dẫn dưới đây!

MẪU PHIẾU CHI THEO THÔNG TƯ 133 TRÊN EXCEL

HƯỚNG DẪN LẬP PHIẾU CHI THEO THÔNG TƯ 133 TRÊN EXCEL

 • Đơn vị, địa chỉ: cần ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ: Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, sau đó ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Dùng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: được hiểu là ngày, tháng, năm lập phiếu chi
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa phiếu chi và số của phiếu chi trong quyển đó Phiếu chi phải được đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu chi phải có ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải có ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền
 • Nợ, Có: Ghi rõ ràng tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người nhận tiền: Cần ghi rõ họ, tên người nhận tiền
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người được nhận tiền
 • Lý do chi: Ghi rõ nội dung, lí do chi tiền ví dụ như: Chi tiền mua hàng, tạm ứng,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được xuất từ quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD, …)
 • Kèm theo: Ghi đúng số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm những người liên quan ký xác nhận
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Trong quá trình bạn lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel, cần lưu ý những điểm sau:

LƯU Ý

– Phiếu chi phải được lập thành 3 liên và bắt buộc chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ cùng với việc ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

 • Liên 1 sẽ lưu ở nơi lập phiếu.
 • Liên 2 thủ quỹ sẽ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
 • Liên 3 sẽ giao cho người nhận tiền

–  Nếu là chi ngoại tệ bạn phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ. – Liên phiếu chi được gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Trên đây là một số hướng dẫn về việc lập mẫu phiếu chi theo thông tư 133 Excel, chúc bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *