Cách dùng hàm đếm số lần xuất hiện trong Excel

Nếu bạn đang tìm kiếm hàm đếm số lần xuất hiện trong Excel và các dùng của nó thì bài viết bên dưới đây chính là dành cho bạn đấy! Thông thường chúng ta sẽ thường dùng hàm COUNTIF để thực hiện đếm số lần xuất hiện của 1 nội dung bất kì trong 1 vùng. Cách áp dụng cho ví dụ dưới đây sẽ cụ thể hơn: Hàm mà chúng ta sẽ dùng là hàm COUNTIF:

  • Range: vùng đếm ở đây được hiểu là cố định điểm đầu A2, bắt đầu vùng đếm sẽ từ ô A2
  • Criteria: Điều kiện đếm sẽ là nội dung ô A2

Khi filldown (sao chép công thức xuống phía dưới), bạn sẽ lấy được kết quả chính là số lần xuất hiện của những nội dung tên tương ứng theo cột A.

Đây chính là cách làm thông thường dành cho đối tượng RANGE

Vậy còn với đối tượng TABLE thì áp dụng như thế nào? Đây được xem là vấn đề rất thường hay xảy ra khi bạn dùng hàm COUNTIF trong đối tượng TABLE:

  • Ban đầu công thức đúng khi áp dụng từ dòng 2 tới dòng 4 (Các công thức tại H2, H3, H4)
  • Khi thực hiện thêm tiếp dữ liệu vào table ở những dòng 5, 6, 7 thì hàm COUNTIF lúc này lại tự động tạo ra ở các ô H5, H6, H7 và cho ra kết quả không chính xác.
  • Nguyên nhân ở đây chính là khi thêm nội dung vào Table thì lúc này tọa độ của điểm cuối trong Table lại tự động thay đổi giới hạn. Chính vì điều này đã khiến cho công thức tự động tạo ra đã không còn đúng nữa.

Để có thể sử dụng hàm COUNTIF giúp đảm bảo kết quả vẫn đúng khi tiến hành thêm giá trị mới trong Table, hãy cùng tìm hiểu cách làm như sau: Công thức =COUNTIF([@[Họ tên]]:INDEX([Họ tên],1),[@[Họ tên]]) [@[Họ tên]] là 1 giá trị cụ thể tại dòng đó.

Nội dung này sẽ được lấy khi click chuột vào cột Họ tên, dòng ngang hàng với ô đặt công thức.

[Họ tên] là toàn bộ cột Họ tên trong table. Nội dung này sẽ được lấy bằng việc chọn toàn bộ vùng nội dung cột Họ tên.

Hàm Index([Họ tên],1) là lấy giá trị đầu tiên nằm trong table (là điểm bắt đầu) vùng [@[Họ tên]]:INDEX([Họ tên],1) là tính từ điểm bắt đầu tới dòng hiện tại trong vùng đếm => Điều này giúp ngăn chặn việc tự động xác định tới dòng cuối của table

Lúc này, toàn bộ công thức sẽ được hiểu là: Thực hiện đếm giá trị ở dòng hiện tại trong table nằm tại cột Họ tên, được tính từ dòng bắt đầu tới dòng hiện tại. Công thức trong bài về bản chất sẽ tương tự như công thức COUNTIF của range. Tuy nhiên, cách diễn đạt trong Table và trong Range có sự khác nhau nhất định, để cho ra được kết quả giống nhau. Đây được xem là một sự chú ý khá quan trọng trong lúc bạn làm việc với Table trong Excel mà bạn nên nhớ đấy!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *