Các dùng hàm chuyển font chữ trong Excel cực đơn giản

Trong quá trình sử dụng và thao tác với Excel, việc dùng các hàm chuyển font chữ trong Excel là rất cần thiết để có được một sự trình bày đẹp mắt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách dùng các hàm chuyển đổi kiểu chữ: LOWER(), UPPER() và PROPER() trong bài viết bên dưới nhé!

HÀM LOWER

Hàm LOWER() giúp chuyển toàn bộ các ký tự trong chuỗi văn bản (text) trở thành chữ thường, cũng như có thể giúp bạn định dạng lại chuỗi văn bản.

CÚ PHÁP:  =LOWER(TEXT)

Trong đó:

  • text: là chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến một chuỗi văn bản hay một chuỗi văn bản.

Ví dụ:

HÀM UPPER

Hàm UPPER() có khả năng chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản (text) thành chữ hoa.

CÚ PHÁP: =UPPER(TEXT)

Trong đó:

  • text : là một chuỗi văn bản để chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu đến chuỗi hay một chuỗi.

Ví dụ:

HÀM PROPER

Hàm PROPER() giúp viết hoa tất cả chữ đầu tiên trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự không phải dạng chữ (ví dụ như kí tự khoảng trắng) và sau đó sẽ chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

CÚ PHÁP: =PROPER(TEXT)

Trong đó:

  • text : là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. Text trong trường hợp này có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hay tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ:

Vậy là những bước thao tác vô cùng đơn giản sẽ giúp bạn thực hiện thành thục những hàm chuyển font chữ trong Excel rồi đấy!
5/5 - (15 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *