Cách đếm nhiều điều kiện dạng hoặc hàm COUNTIFS đơn giản

Đối với những bảng số liệu trong Excel, thì không thể nào thiếu được việc đếm những dữ liệu mà thỏa mãn một hay vài điều kiện để phục vụ cho công việc, kiểm tra.

Vậy phải làm thế nào để thực hiện đếm dữ liệu theo nhiều điều kiện dạng HOẶC với hàm COUNTIFS một cách nhanh chóng và đơn giản nhất? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới nhé!

Bài viết này giúp hướng dẫn một cách chi tiết cho bạn dựa vào những yêu cầu cho một bảng dữ liệu cụ thể như bên dưới: Thực hiện ếm Số người có giới tính là nam và có tuổi từ 20 trở lên, hay có số thẻ lớn hơn hoặc bằng 50

SỬ DỤNG HÀM COUNTIFS

Hiện nay trong Excel có rất nhiều hàm đếm khác nhau có thể kể đến như COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, nhưng có lẽ hàm đếm nhiều điều kiện là hàm COUNTIFS. Một vài lưu ý là hàm COUNTIFS sẽ không dùng được cho những phiên bản Microsoft Office thấp hơn 2007 nhé!

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Với yêu cầu đã đưa ra như trên là: “Đếm Số người có giới tính là nam có tuổi từ 20 trở lên, hoặc có số thẻ lớn hơn hoặc bằng 50“. Để có thể giúp chuyển đổi thành ngôn ngữ giúp Excel có thể hiểu và thực hiện, bạn cần phải hệ thống lại theo những dữ liệu bên dưới.

  • Các đối tượng có liên quan là: cột Giới tính, cột Tuổi, cột Số thẻ
  • Điều kiện cụ thể ở đây là: Giới tính = Nam, Tuổi >=20, Số thẻ >=50
  • Mối liên quan giữa các điều kiện là gì?

Giới tính là nam, có tuổi từ 20 trở lên: Trong công thức này sẽ bao hàm điều kiện “VÀ” (AND) Hay có số thẻ lớn hơn hoặc bằng 50: Trong công thức này sẽ bao hàm điều kiện “HOẶC” (OR) Cụ thể như sau:

  • Yêu cầu 1: Giới tính là năm và có tuổi từ 20 trở lên
  • Yêu cầu 2: Giới tính là nam và có số thẻ lớn hơn hoặc bằng 50
  • Yêu cầu 1 hoặc yêu cầu 2 đều đúng

XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH

Xét yêu cầu 1: sẽ bao gồm 2 điều kiện Các đối tượng trong hàm COUNTIFS sẽ là:

  • Criteria_range1: là vùng chứa điều kiện thứ 1, cụ thể là cột Giới tính B2:B13
  • Criteria1: là điều kiện thứ 1 (nằm trong vùng điều kiện thứ 1), cụ thể sẽ là giới tính Nam
  • Criteria_range2: Vùng chứa điều kiện thứ 2, cụ thể sẽ là cột Tuổi C2:C13 (yêu cầu là các vùng criteria_range phải có độ lớn bằng nhau)
  • Criteria2: điều kiện thứ 2 (nằm trong vùng điều kiện thứ 2), cụ thể sẽ là tuổi >=20

Cách viết hàm COUNTIFS được thể hiện như sau:

=COUNTIFS(B2:B13,”Nam”,C2:C13,”>=”&20)

Tương tự như vậy với yêu cầu 2, chúng ta cũng sẽ có công thức:

=COUNTIFS(B2:B13,”Nam”,D2:D13,”>=”&50)

Vì 2 điều kiện này là dạng Hoặc nên bạn chỉ cần đúng 1 trong 2 trường hợp thì đều sẽ được tính nên công thức tổng quát là: =COUNTIFS(B2:B13,”Nam”,C2:C13,”>=”&20)+COUNTIFS(B2:B13,”Nam”,D2:D13,”>=”&50) Kết quả cho ra như sau: Chúc bạn áp dụng thành công công thức hàm COUNTIFS để áp dụng cho công thức đếm có điều kiện trong các trang dữ liệu của mình!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *