100% doanh nghiệp Điện Biên sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Chủ trương hiện đại hóa ngành thuế, đẩy mạnh khai thuế điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt của Tổng cục Thuế đã được lan tỏa đến tất cả các Cục thuế, trong đó có Cục Thuế Điện Biên. Những năm qua Cục Thuế Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động để các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tiếp cận và dần quen thuộc với việc tương tác qua môi trường điện tử với cơ quan thuế hay khai và nộp thuế điện tử. Do đặc điểm của một tỉnh miền núi, trình độ kỹ thuật công nghệ của các đơn vị trên địa bàn phần nào còn hạn chế, Cục Thuế Điện Biên đã chủ động đa dạng hóa các kênh truyền thông để nâng cao hiệu quả, đưa thông tin tới từng doanh nghiệp. 

Kê khai hóa đơn điện tử

Cục Thuế Điện Biên có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế điện tử

Bên cạnh các kênh trực tuyến như trang thông tin điện tử của Cục thuế, email, Cục Thuế Điện Biên còn áp dụng nhiều hình thức như: phối hợp với cơ quan báo đài của tỉnh và địa phương thực hiện các phóng sự, chương trình; tổ chức các sự kiện, những buổi đối thoại trực tiếp; gửi văn bản hay cử cán bộ xuống đơn vị để trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh về dịch vụ khai thuế điện tử nói riêng và các hình thức mới được ngành thuế áp dụng nói chung.  Để công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế được triển khai tập trung, hiệu quả, Cục Thuế Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai để hiện thực hóa các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Những cố gắng này của cơ quan thuế Điện Biên đã nhận được phản hồi tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và đem lại kết quả cụ thể: 1.042 doanh nghiệp, tức 100% doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã đăng ký kê khai thuế điện tử, có tài khoản hợp lệ tại các ngân hàng để sử dụng trong giao dịch nộp thuế điện tử. Tất cả hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp, tổ chức tại Điện Biên cũng được thực hiện bằng phương thức điện tử. Ông Bùi Mạnh Chuyển – Phó Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên phát biểu cho biết Cục thuế sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, giải đáp những vướng mắc của các đơn vị về chính sách thuế nói chung và công tác thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử nói riêng. Với hiện trạng tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn đã có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các thủ tục hành chính, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Cục Thuế Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp, hình thức trong lộ trình hiện đại hóa ngành thuế.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *